Produktudvikling


Moderne produktudvikling er drevet af markedet. Og markedet ændrer sig hurtigt. Det er vigtigt med en kort udviklingstid, for at komme på markedet i tide. For at udnytte tid og ressourcer optimalt kræves et godt samspil mellem alle berørte funktioner i virksomheden: "Integreret Produktudvikling".

Forudsætninger

Produktudviklingsopgaven har tre hovedelementer:

  • Beskrivelse af behovet
    Under arbejdet med en løsning afdækker man ofte nye behov. Stemmer det overens med firmaets overordnede strategi?

  • Ressourcer til at gennemføre det nødvendige
    For at skaffe de nødvendige midler, kræves en overbevisende fremstilling af visionen, behovet og løsningen.

  • Den gode ide til løsningen
    Den gode idé kommer ikke af sig selv, men kræver et grundigt analysearbejde, systematisk fremgang, målrettede prototyper og god portion erfaring.

Succés

Når alle problemstillinger er velbeskrevet, siger erfaringen at løsningen ligger lige om hjørnet. Den er dog først nået, når resultatet er enkelt og elegant indenfor målsætningens rammer, - det vil sige: Man har forstået at kombinere og tilpasse brugen af de forskellige udviklingsmetoder, så projektmålene nås mht. KVALITET, ØKONOMI og TIDSPLANER.
 
 
ORIGO Engineering ApS
Skalstrupgaard 1G
4621 Gadstrup

CVR nr.: 25471032
Tlf.: +45 24 65 68 11
Tlf.: +45 46 36 80 60

info (at) origoeng.dk